Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Pirita Nenosen ja varalle Maija Pirttijärven.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.6.2022  Pöytäkirja julkaistaan 3.6.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Pirita Nenosen ja varalle Kate Suopajärven.