Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Vapaa-ajanpalvelualueen avustussopimusten raportointia

ROIDno-2021-4634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueella on valmisteltu seuraavat sopimukset:

Kulttuuri
Sivistyslautakunta hankkii tehtäväalueeseensa liittyviä moniarvoisia ja monipuolisia kulttuuripalveluja avustussopimusten avulla. Sopimukseen liittyen jokainen palvelutuottaja toimittaa toimintasuunnitelman vuodelle 2022.   

Tanssi-tanssiteatteripalvelut/ Rimpparemmi ry, sopimuksen arvo 60 000 €
Kädentaidot/ Taito Lappi ry/Käsityökoulu Peukku, sopimuksen arvo 14 000 €.
Kulttuuriväärtitoiminta/ Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/ Neuvokas, sopimuksen arvo 20 000 €.
Sirkustaiteen palvelut/ Sirkus Taika-Aika ry, sopimuksen arvo 18 000 €.
Lapin taiteilijaseura ry, sopimuksen arvo 10 000 €.
Monitaideyhdistys Piste ry, sopimuksen arvo 13 000 €.
Suomen Nuorisoseurat ry/Folktapahtuma Jutajaiset 10.000 euroa ja Teatteri SÄIJE 10 000 euroa, yhteensä 20 000 euroa

Lapin Alueteatteriyhdistys ry
Sivistyslautakunta hankkii teatteripalvelut Lapin Alueteatteriyhdistykseltä joka tuottaa teatterinäytäntöjä Rovaniemellä ja harjoittaa alueteatteritoimintaa Lapin maakunnassa, järjestää kulttuuri-, koulutus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa. Sopimuksen kokonaisarvo on 2 437 000 €.

Nuorisotyö
Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talo, sopimuksen arvo 16 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy avustussopimukset Rimpparemmi ry:n, Taito Lappi ry:n, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n/Neuvokas, Sirkus Taika-Aika ry:n, Lapin taiteilijaseura ry:n, Monitaideyhdistys Piste ry:n, Suomen Nuorisoseurat ry:n, Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sekä Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talon kanssa. 

Merkittiin, että Antti Väänänen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että Kari Puolakka poistui kokouksesta klo 12.15.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

Antti Väänänen

Valmistelija

  • Saija Kestilä, kulttuurituottaja, saija.kestila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2022 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi kaupungin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä.

Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin sivistyslautakunnalle sovitusti 30.4.2022 mennessä:
- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Tanssiteatteri Rimpparemmi ry
- Taito Lappi ry
- Suomen Nuorisoseurat ry / Teatteri SÄIJE
- Sirkus Taika-Aika ry
- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
- Lapin taiteilijaseura ry

Tyttöjen Talon raportointia kokouksessa esittelee Tyttöjen Talon johtaja Kate Suopajärvi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.

Päätös

Varajäsen Kate Suopajärvi poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian päätöksenteon ajaksi klo 14.23. - 14.27.

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Kate Suopajärvi (Hallintolaki 28 § kohta 5)