Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Varhaiskasvatuksen MTA2022 & alustava TA2023

ROIDno-2022-2235

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

1. Varhaiskasvatuksen muutetun talousarvion 2022 esittely lautakunnalle

Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen luvussa 5.2. säädetään talousarviomuutoksista: 

"Toimielimille on tehtävä esitys käyttösuunnitelman muutoksesta, mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana.
Hallintosäännön 77 § (KV 9.8.2021 § 78) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val-tuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarviomuutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina val-tuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.
Toimielimien on tehtävä esitykset talousarviomuutoksista ensisijaisesti osavuosikatsauksen yhteydessä."

Lautakunnalle esitetään alustava laskelma muutetuksi talousarvioksi varhaiskasvatuksen toimialalle. Muutostarve vuodelle 2022 on +3,7M€ johtuen palveluverkkotarpeen muutoksista. Arvio sisältää työtaisteluiden vaikutukset henkilöstökuluihin vuodelle 2022. Alustava muutetun talousarvion toimintajäämä on 53,0M€. Virallinen esitys muutetusta talousarviosta tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä.

2. Varhaiskasvatuksen alustava talousarvio 2023

Esitellään alustava talousarvio varhaiskasvatukselle vuodelle 2023. Esitetty alustava toimintajäämä vuodelle 2023 on 56,3M€.

Liite on lähetetty sähköpostilla perjantaina 27.5.2022 ja lisätty järjestelmään maanantaina 30.5.2022 klo 8.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

1. Arvio muutetusta talousarviosta 2022 on käyty läpi. Muutettu talousarvio päätetään tarkemmin syyskuussa, kun lakon vaikutukset koko toimialalle ovat selvillä. 

1. Sivistyslautakunta hyväksyy alustavan talousarvion 2023. Lopullinen talousarvio päätetään syyskuun 2022 kokouksessa. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.