Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Reliefin palauttaminen

ROIDno-2021-3678

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin eräs merkittävä julkinen taideteos oli Rovakadun ja Koskikadun (18-20) kulmauksessa sijainnut Alvar Aallon suunnittelema pronssinen reliefi Aurora Borealis. Kerostalon seinässä ollut Aurora Borealis on kaksiosainen teos, ylempi osa esittää revontulia ja alemmassa osassa on koskessa hyppäävä lohi.

Esitän, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin  reliefin palauttamiseksi paikoilleen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vastaus aloitteeseen:

Rovaseudun Markkinakiinteistöjen toimitusjohtaja Saara Saari:

Kiitos aloitteesta.

Rovaniemen kaupungin konserniyhtiö Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy osti Koskikatu 18-20 osoitteessa sijaitsevan punatiilisen Alvar Aallon suunnitteleman kerrostalon vuonna 2018 ja samalla reliefi siirtyi yhtiön omistukseen. Reliefi irrotettiin turvallisuussyistä, koska sen kiinnikkeet eivät olleet kestävät. Reliefi on tällä hetkellä lämpimässä varastotilassa säilytyksessä.

On selvitetty arvotaideteoksen konservointia ja sitä, kuka sen pystyisi tekemään. Konservointi takaa sen, että teoksen pintarakenteet eivät vahingoitu ja puhdistaminen tehdään oikein. Lisäksi varmistetaan, että kiinnitykset ovat riittävän lujat kannattelemaan painavaa teosta. Omistaja on selvittänyt henkilöitä, jotka teoksen voisivat konservoida. Heitä ei ole Suomessa kuin muutama.

Rakennukseen, joka sijaitsee osoitteessa Koskikatu 18–20 on tehty pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelmaa. Peruskorjauksen aikataulua ei kuitenkaan ole vielä lyöty lukkoon. Reliefi asennetaan, kun korjaus julkisivuun on tehty ja veistos ei vaaranna kaupunkilaisten turvallisuutta.

Tarkoitus on asettaa teos paikoilleen, kunhan saadaan konservointi tehtyä ja rakennus siihen kuntoon, että sen saa turvallisesti esille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja lähettää sen aloitteentekijälle.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteentekijä