Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Sukupuolineutraaleja wc- ja pukeutumistiloja kaupungin oppilaitoksiin

ROIDno-2022-1481

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

§43   Kaupunginvaltuusto   11.04.2022
Valtuustoaloite Sukupuolineutraaleja wc-​ ja pukeutumistiloja kaupungin oppilaitoksiin

Sonja Sinisalo ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Suomessa WC- ja pukeutumistilat suunnataan perinteisesti erikseen miehille ja naisille. Tämä käytäntö on syrjivä esimerkiksi trans- ja muunsukupuolisia kohtaan, sillä omaa sukupuolta vastaavaa WC:tä voi olla mahdotonta tai turvatonta käyttää. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus käyttää omaa sukupuoltaan vastaavaa WC- ja pukeutumistilaa koulussaan. Tytöille ja pojille suunnatuista WC- ja pukeutumistiloista ei ole tarpeen luopua, vaan niiden rinnalle tulisi lisätä sukupuolineutraalit tilat. Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutta järjestää vähintään yksi sukupuolineutraali WC ja pukeutumistila jokaiseen kaupungin oppilaitokseen. Esitämme myös, että tulevaisuudessa rakennettaviin kouluihin sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen järjestäminen otetaan huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa." 

 

Rovaniemen kouluissa on sukupuolitietoisen opetuksen ja ohjauksen tiedostamiseen  kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Sukupuolitietoisen opetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on huomioida oppilaiden yksilöllisyys ja persoonallisuus, jota on mahdollisuus huomioida koulun tilojen ja talousarvion sallimissa rajoissa myös uusissa tilaratkaisuissa.

Osalla kouluista on jo nyt sukupuolineutraaleja wc-tiloja ja niiden määrää tullaan edelleen lisäämään. Korona-aikana on yleistynyt käytäntö luokkakohtaisista wc-tiloista, joiden toimivuudesta on hyviä kokemuksia. Tulevana lukuvuonna kaikilla kouluilla on mahdollisuus käyttää kaikille yhteisön jäsenille tarkoitettua wc-tilaa. Muutokset huomioidaan tilojen opasteissa ja asiasta tiedotetaan kaikkia kouluyhteisön toimijoita. 

Pukeutumistilojen muutokset jo rakennetuissa tiloissa ovat vaikeammin toteutettavissa. Mikäli  jo rakennetuissa tiloissa on vapaana olevia tiloja, sukupuolineutraalit pukeutumistilat voidaan osoittaa. Kaikissa tulevissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissa rakennuksen suunnittelijoille viedään valtuustoaloitteessa esitetty toive. Hankesuunnittelun yhteydessä tutustutaan muissa vastaavissa hankkeissa toteutuneisiin tilaratkaisuihin.

Rovaniemen kaupungin kaikissa peruskouluissa ja lukioissa säilytetään myös jatkossa mahdollisuus valita tyttöjen ja poikien wc-tilat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä olevan vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistylautakunta hyväksyi aloitevastaukseen Vesa Puurosen muutosesityksen:

Kaikissa tulevissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissa rakennuksen suunnittelijoille viedään valtuustoaloitteessa esitetty toive.
Muutos: Kaikissa tulevissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteissa rakennetaan sukupuolineutraalit tilat.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, koulujen rehtorit, apulaisrehtorit ja koulunjohtajat, tilapalvelut/Pekka Latvala ja Juha Välitalo,  kouluisäntien tiimiesimies Matti Ollonen