Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kirjastonjohtaja
Muu päätös:
§ 1 Rovaniemen kaupunginkirjaston kesäaukioloajat 2022, 13.05.2022

Nuorisopalvelujen johtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Kohdeavustus/Turbojonnet ry, 27.04.2022
§ 2 Kohdeavustus/LaKeHa, 03.05.2022

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 85 Koulupsykologin viran 23030006 täyttäminen, 25.04.2022
§ 86 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809025 täyttäminen Saaren koulu, 26.04.2022
§ 87 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809014 täyttäminen Ylikylän peruskoulu, 26.04.2022
§ 88 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809027 täyttäminen Ylikylän peruskoulu, 26.04.2022
§ 89 Koulunkäynninohjaajan toimen 74546003 täyttäminen Korkalovaaran peruskoulu, 26.04.2022
§ 90 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809031 täuttäminen Rantavitikan  peruskoulu, 28.04.2022
§ 91 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809034 täyttäminen Muurolan peruskoulu, 26.04.2022
§ 92 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809033 täyttäminen Nivavaaran koulu, 26.04.2022
§ 93 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809046 täyttäminen Ounasrinteen peruskoulu, 26.04.2022
§ 94 Vakanssin 16110015 nimikkeen muutokset, 26.04.2022
§ 95 Koulukuraattorin toimen 22977011 täyttäminen, 28.04.2022
§ 96 Tuntiopettajan tehtävän 56400188 täyttäminen, 29.04.2022
§ 101 Koulusihteerin toimen 22972003 täyttäminen, 04.05.2022
§ 104 Hallinnon assistentin toimen 16110015 täyttäminen, 19.05.2022
§ 106 Siirtopäätös vakanssi 71809048, 23.05.2022
§ 107 Irtisanoutuminen vakanssi 37230001, 23.05.2022
§ 108 Projektipäällikön valinta lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma, 23.05.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 98 Tutkimuslupa/Marika Seppälä, 02.05.2022
§ 100 Tutkimuslupa/Lapin yliopisto Katja Norvapalo, 03.05.2022

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 19 Ounashallin valaistuksen uusinta, 17.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Fagotin äänenjohtajan (vakanssi nro 69310008) toimen täyttö, 29.04.2022
§ 16 Alttoviulun ä​ä​nenjohtajan (vak. nro 69310002)​ siirtyminen alttoviulun varaä​ä​nenjohtajan (vak. nko 69310012) toimeen, 29.04.2022
§ 17 Nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssi nro 36435002), 29.04.2022
§ 20 Päävierailija Lapin kamariorkesteriin, 24.05.2022

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 107 Palveluohjaajan viran nro 43525012 täyttäminen / Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus, 11.05.2022
§ 109 Konsultoivan erityisopettajan toimen nro 01425005 täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 13.05.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 106 Tutkimuslupa / Mari Ylitalo ja Sanna Sarajärvi, 10.05.2022
§ 108 Tutkimuslupa / Jutta Malmsten, 13.05.2022

Rehtori Ounasvaaran peruskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka (nro 56400186), Ounasvaaran peruskoulu, 25.04.2022
§ 42 Määräaikainen koulunkäynninohjaaja, vakanssinumero 71809011 / Ounasvaaran peruskoulu, 18.05.2022
§ 43 Määräaikainen koulunkäynninohjaaja, vakanssinumero 74546007 / Ounasvaaran peruskoulu, 18.05.2022
§ 44 Erityisopettajan (10289009) viransijaisuus 8.8.-22.12.2022 / Ounasvaaran peruskoulu, 24.05.2022
§ 45 Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus nro 56400193) / Ounasvaaran peruskoulu, 24.05.2022
§ 46 Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus nro 56400192) / Ounasvaaran peruskoulu, 24.05.2022
§ 47 Päätoiminen tuntiopettaja (resurssiopetus nro 56400162) / Ounasvaaran peruskoulu, 24.05.2022

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 19 Túlka mobiilitulkkauspalvelun hankinta, 23.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Mari Jolanki:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.