Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

 • Rimpparemmi ry:n taiteellinen johtaja Matti Paloniemi esittelee Rimpparemmin toimintaa (liittyy pykälään 4)

 • Päiväkotipaikkojen lisääntyminen tammikuussa 2022 (yksityinen 3 ryhmää, kunnallinen 2 ryhmää) (

 • jaetaan lautakunnalle tässä kohdassa Lasten Rovaniemi-lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

 • LaNuPe 

 • Varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan yhteistyöstä 

 • OKM myöntänyt koulutuspalveluille hankerahaa 93 000 € oppilas- ja opiskeluhuollon vahvistamiseen

 • Jenny ja Antti Wihurin säätiö on myöntänyt yhteensä 80 000 euroa Rovaniemen taidemuseolle ja orkesterille. Taidemuseolle: "Huipputaiteen hyväksi – kokoelmat kuntoon!". Kokoelmat ovat museotoiminnan sydän ja niiden hoito on museon ydintoimintaa. Hankkeessa toteutetaan kokoelmien inventointi ja juurrutetaan ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteet kokoelmatyöhön. Orkesterille myönnetty tuki kohdistuu alueelliseen toimintaan.

 • Rautiosaaren iltapäivätoiminta (oheismateriaali)

 • Napapiirin monitoimitalon investointi

 • Wiljamin kunto
   

Merkittiin, että Nafisa Yeasmin liittyi kokoukseen klo 10.43.

Merkittiin, että Susanna Junttila poistui kokouksesta klo 10.51.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.