Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen 2022

ROIDno-2020-3257

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on toteuttanut yhdessä Lapin poliisilaitoksen sekä Aseman Lapset ry:n kanssa kiusaamista ennaltaehkäisevää ja siihen puuttuvaa K-0-toimintaa. Toiminta on ollut sivistys- ja hyvinvointipalvelujen yhteinen kehittämistoimi vuosina 2020-2021. Nuorisopalvelut koordinoi toimintaa ja K-0-koordinaattori on sijoittunut nuorisopalvelujen yksikköön. K-0-koordinaattori aloitti työnsä helmikuussa 2020, tehtävien painopisteenä monimutkaiset ja pitkittyneet kiusaamistilanteet erityisesti peruskouluissa. Työsuhde on tehty 31.12.2021 saakka.

Tehdyn sopimuksen mukaisesti Aseman Lapset ry toi vuosina 2020-2021 K-0-työmuodon osaamista Rovaniemelle, kouluttaen paikallisia keskeisiä toimijoita työmuodon osaajiksi ja käyttäjiksi. Rovaniemen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan palvelualueet sitoutuivat resursoimaan toimintaa varten K-0-koordinaattorin, luodun yhteistyömallin mukaisesti. Koordinaattorin keskeisiä tehtäviä ovat olleet K-0-toiminnan käytännön toteuttaminen ja  koordinointi, yhteydenpito keskeisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden välillä, koulutuksiin ja tilaisuuksiin liittyvät järjestelyt, tilastointi ja raportointi sekä tiedotus- ja viestintätehtävät.

Kustannukset on jaettu seuraavasti:

Henkilöstökulut (palkka, matkat, päivärahat)

  • Sosiaalipalvelut 50%
  • Koulutuspalvelut 40%
  • Varhaiskasvatuspalvelut 10%

Muut tehtävän hoitamiseen liittyvät kustannukset

  • nuorisopalvelut (tietokone, puhelin, vuokra, siivous, kalusteet, esimiestyö, koulutukset jne.)

Kulut on merkitty nuorisopalveluiden kustannuspaikalle ja vuoden lopussa laskutetaan muilta palvelualueilta sovitun prosenttijaon mukaisesti.

Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja siihen puuttuva työ on osoittanut tarpeellisuutensa; nykypäivänä toimintamalli täydentää koulujen omia keinoja puuttua konflikteihin ja selvittää niitä. Lisäksi se on tuonut vaikeiden tapausten selvittämiseen uusia keinoja ja monialainen -ammatillinen yhteistyö on vahvistunut.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta jatkaa kiusaamista ennaltaehkäisevää ja siihen puuttuvaa työtä vuonna 2022. Kyseessä on edelleen hyvinvointipalvelujen ja sivistyspalvelujen yhteinen kehittämistoimi, johon osallistuvat vuoden 2021 tapaan sosiaalipalvelut, koulutuspalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut sekä nuorisopalvelut. Koordinaattorin tehtävä täytetään määräaikaisesti ajalle 1.1.-31.12.2022. Kustannustenjako toteutetaan vuoden 2021 mukaisesti. Kehittämiskohteena vuonna 2022 on kiusaamiseen puuttuvan mallin kehittäminen myös kaupungin lukioihin.

Merkittiin, että Timo Tolonen poistui kokouksesta klo 12.02.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että tähän asiaan palataan kouluterveyskyselyn valmistuttua.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, hyvinvointipalvelut ja nuorisopalvelut