Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti, että § §144 ja 145 käsitellään heti §:n 140 jälkeen muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.