Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Pirita Nenosen ja varalle Maija Pirttijärven.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään  3.10.2021.  Pöytäkirja julkaistaan  4.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.