Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Rovaniemen kristillisen koulun hakemus iltapäivätoiminnan tuen piiriin

Salassa pidettävä, JulkL (621/1999) § 24 mom.kohta 30