Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Sivistyslautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.9.2021

ROIDno-2021-570

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla syyskuun jälkeen 75,00 %.

Syyskuun jälkeen sivistyslautakunnan talousarviosta on toteutunut 73,64 %. Euroina se tarkoittaa 100,18 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talousraportin 1.1.-30.9.2021 tiedoksi.

Merkittiin, että Markku Kallinen poistui kokouksesta klo 11.50.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.