Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Urheiluseurojen maksusuunnitelmat

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 20