Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimusten raportointia

ROIDno-2020-3672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tuottaminen.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueella on valmisteltu seuraavat sopimukset:

Kulttuuri
Sivistyslautakunta hankkii tehtäväalueeseensa liittyviä moniarvoisia ja monipuolisia kulttuuripalveluja avustussopimusten avulla. Sopimukseen liittyen jokainen palvelutuottaja toimittaa toimintasuunnitelman vuodelle 2021.   

Tanssi-tanssiteatteripalvelut/ Rimpparemmi ry, sopimuksen arvo 45 000 € josta Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen osuus 15 000 €
Tanssipalvelut/ Lapin Tanssipiston Kannatusyhdistys ry, sopimuksen arvo 17 000 €.
Kädentaidot/ Taito Lappi ry/Käsityökoulu Peukku, sopimuksen arvo 14 000 €.
Kulttuuriväärtitoiminta/ Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/ Neuvokas, sopimuksen arvo 18 000 €.
Sirkustaiteen palvelut/ Sirkus Taika-Aika ry, sopimuksen arvo 17 000 €.
Lapin taiteilijaseura ry, sopimuksen arvo 10 000 €.
Monitaideyhdistys Piste ry, sopimuksen arvo 12 000 €.
Suomen Nuorisoseurat ry/Folk tapahtuma Jutajaiset, sopimuksen arvo 11 000 €.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry
Sivistyslautakunta hankkii teatteripalvelut Lapin Alueteatteriyhdistykseltä joka tuottaa teatterinäytäntöjä Rovaniemellä ja harjoittaa alueteatteritoimintaa Lapin maakunnassa, järjestää kulttuuri-, koulutus-, taide- ja juhlatilaisuuksia sekä hoitaa Lappia-talon markkinointia ja tilavuokraustoimintaa. Sopimuksen kokonaisarvo on 2 437 000 €.

Nuorisotyö
Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talo, sopimuksen arvo 16 000 €

Arktikum-palvelu Oy:n sopimus jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi avustussopimukset Rimpparemmi ry:n, Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry:n, Taito Lappi ry:n, Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n/Neuvokas, Sirkus Taika-Aika ry:n, Lapin taiteilijaseura ry:n, Monitaideyhdistys Piste ry:n, Suomen Nuorisoseurat ry:n, Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sekä Rovalan nuoret ry/Tyttöjen Talon kanssa. 

Antti Väänänen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

Antti Väänänen

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2021 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi  kaupungin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä.

Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin sivistyslautakunnalle sovitusti 30.9.2021 mennessä:
- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Tanssiteatteri Rimpparemmi ry
- Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
- Taito Lappi ry
- Sirkus Taika-Aika ry
- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
- Lapin taiteilijaseura ry

Tanssiteatteri Rimpparemmi ry:n raportoinnin kokouksessa esittelee Rimpparemmin taiteellinen johtaja Matti Paloniemi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.

Merkittiin, että taiteellinen johtaja Matti Paloniemi esitteli Rimpparemmin toimintaa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.