Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Vapaa-ajan palvelujen hinnat ja maksut 1.1.2022 alkaen

ROIDno-2021-3998

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 24.5.2021 § 194 hyväksynyt talousarvion suunnitteluohjeen. Suunnitteluohjeen taulukossa Tulo- ja menolajien budjetointiohje (sivu 6) todetaan seuraavaa: 

1) Maksutuottojen osalta ei lakisääteisiä ja harkinnanvaraisia maksuja tulee kasvattaa ja hintoja korottaa 

2) Vuokratuottojen osalta harkinnanvaraisia vuokratuottoja tulee kasvattaa ja hintoja korottaa.

Vapaa-ajan palvelujen hintojen ja maksujen muutosesityksessä on huomioitu edellä mainitut tavoitteet, mutta myös poikkeuksellinen aika ja tavoite palvelujen elpymisestä tasolle, joka saavutettiin Covid19 -pandemiaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan hinnaston. Hinnat ja maksut tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Merkittiin, että intendentti Aino Kurki, palveluesimies Nella Sepänheimo ja maakuntamuseonjohtaja Hanna Kyläniemi olivat kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila saapui kokoukseen.

Merkittiin, että Pirita Nenonen ja Riitta-Maija Honkanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja Maija Pirttijärvi toimi pöytäkirjantarkastajana tässä pykälässä.

Toimialajohtajan muutettu esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan hinnaston seuraavin muutoksin: 

1) Hinnaston kohta 2:  Vuorojen ja tapahtumien maksuperusteet, kappale 9:
Maksuton liikuntapaikkojen käyttö: lisätään kunnallisten ja yksityisten päiväkotien liikuntatunnit.

2) Hinnaston kohta: Sisäliikuntatilat, kohta Ounashalli:
myös eläinurheilijat voivat pitää kilpailuja ja tapahtumia.

Hinnat ja maksut tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan muutetun esityksen.

Esteellisyys

  • Riitta-Maija Hokkanen, Pirita Nenonen