Sivistyslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 40 Tilausliikenteenä hoidettavat oppilaskuljetukset, 22.09.2021

Avustuspäätös:
§ 9 Urheiluseuran investointitukipäätös / Lapin Lukko ry, 04.10.2021
§ 10 Ounashallin vakiovuorot talvikaudeksi 2021-22, 13.10.2021

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Hankintapäätös:
§ 141 Ylikylän peruskoulun kielisoittimien hankinta, 05.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 140 Koulukuljetusasioiden hoito koulutuspalveluissa virkavapaan aikana, 28.09.2021
§ 142 Virkavaalin vahvistaminen koulutuspalvelut virat lukuvuodelle 2021-2022, 07.10.2021

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
§ 68 Rovaniemen taidemuseon amanuenssin toimen (vakanssi nro 900004) täyttölupa, 21.09.2021

Rehtori Lyseonpuiston lukio
Tilanvuokrauspäätös:
§ 28 Tilavuokraus / Saaren kuoro, 30.09.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 67 Numeron työvuorosuunnittelujärjestelmän hankinta SaaS palveluna Sarastia Oy:ltä, 22.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Mari Jolanki:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ja toimialajohtajan esityksen.