Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Lapin aluehallintoviraston lausunto- ja selvityspyyntö LAAVI/1588/2020

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 32