Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lapin aluehallintoviraston lausunto- ja selvityspyyntö LAAVI/1571/2020

Salassa pidettävä, JulkL (621/1999) § 24 mom.