Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lapin musiikkiopiston vakanssien perustaminen 1.8.2021 alkaen

ROIDno-2020-3902

Valmistelija

  • Päivi Juuma, henkilöstösuunnittelija, paivi.juuma@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin musiikkiopistossa on palveluntarve kasvanut sekä ryhmien että oppilaiden lukumäärän kasvulla tietyissä oppiaineissa ja soiton opetuksessa. Tehtäviä on hoidettu tuntiopettajuuksin ja määräaikaisesti ja opettajan tehtävät tullaan tarvitsemaan vakituisesti ja opetuksen tarve on pysyvä.

Lapin musiikkiopistossa tarvitaan seuraavat opettajan virat 1.8.2021 alkaen:
- Varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtorin virka
- Alttoviulun sivutoimisen tuntiopettajan virka

Virkojen perustaminen sisältyvät Lapin musiikkiopiston henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) perusteella ja palkka kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtposopimuksen mukaan.

Valmistelija esitys:
Esitän, että sivistyslautakunta perustaa edellä mainitut virat lapin musiikkiopistoon 1.8.2021 alkaen. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta perustaa vakanssit 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.