Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Mika Kansannivan ja varalle Marjatta Koivurannan. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.2.2021. 

Pöytäkirja julkaistaan 4.2.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Markku Kallinen ja varalle Reetta Mustonen. Sivistyslautakunta tarkasti §:t 8-9 kokouksessa muilta osin pöytäkirja on tarkastettava 4.2.2021 mennessä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.