Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Perusopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2020 - 2021

ROIDno-2020-372

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on palauttanut valmisteluun viranhaltijapäätöksen ROID-2020-372/Tuntikehys 2020 - 2021

Perusopetuksen tuntikehys on kokonaisuus, jossa huomioidaan resurssien jakaminen mahdollisimman toimivana kokonaisuutena kaikki koulut huomioiden. Tuntikehyksen valmistelee työryhmä, joka muodostuu pääosin rehtoreista.

Tärkein periaate tuntikehyksen jakamisessa on yhdenvertaisuus ja -mukaisuus, riippumatta koulujen koosta tai sijainnista. Esim. koulunsa aloittavien lasten määrällä ja 11 -vuotisen perusopetuksen suorittavien oppilaiden määrällä on merkittävä vaikutus tuntikehyksen jakamisessa. 

Lukuvuoden 2020 - 2021 tuntikehys ja ryhmäkoot on jaettu koulutuslautakunnan vuonna 2016 hyväksymien perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. 

Tuntikehyksen jakaminen aloitetaan keräämällä koulunjohtajien ja rehtoreiden esitykset. Ensimmäisten esitysten jälkeen, olisi lukuvuodelle 2020 - 2021 jouduttu resursoimaan 10 uutta opetusryhmää. Kymmenen opetusryhmän lisäys olisi tuonut mukanaan noin 500 000 €:n kustannusten lisäyksen. Kymmenen opetusryhmän lisäykseen alkuperäisessä esityksessä ei löytynyt perusteluja esimerkiksi oppilasmäärän kasvusta.

Tuntikehyspäätös ei ole ollut säästöpäätös, vaan lukuvuodelle 2020 - 2021 resurssia on päätetty lisätä edellisestä lukuvuodesta. Lisäys oli 5 uutta ryhmää ja 140 tuntia. Lisäyksen syy oli poikkeuksellisen suuri 11 -vuotisen opetuksen lasten määrä koko kaupungin alueella.

Uuteen esitykseen on valmisteltu kolme vaihtoehtoista mallia perusopetuksen tuntikehykselle lukuvuodelle 2020 - 2021.
 

Vaihtoehto

Ryhmien muodostaminen

Kustannusvaikutus

Muuta

VE 1

Voimassa oleva viranhaltijapäätös

5 opetusryhmän lisäämiseksi

noin 250 000 € lisää kuluvaan lukuvuoteen verrattuna

Merkittävä lisäys edelliseen vuoteen. Lisäys perustuu tarkkaan harkintaan, jossa huomioitu kaikkien koulujen oppilasmäärät ja erityisen tuen oppilaat. 

VE 2

Lisäys 8 ryhmää: Lisäryhmät: 1/Nivankylä, 1/Kauko, 1/Taipale

noin 400 000 € lisää kuluvaan lukuvuoteen verrattuna

Merkittävä lisäys edelliseen vuoteen. Lisäys ei perustu oppilasmäärän tai erityisen tuen oppilaiden määrän kasvuun. 1-3. ja 4.-6. -luokkien yhdysluokkaopetus on pedagogisesti toteutettavissa oleva.

VE 3

Lisäys 16 ryhmää: Lisäryhmät: Hirvas, Kauko, Nivankylä, Taipale, Ylikylä, Korkalovaara, Ounasrinne, Ounasvaara, Vaaranlampi, Nivavaara, Saari

noin 800  000 € lisää kuluvaan lukuvuoteen verrattuna

Erittäin merkittävä lisäys edelliseen vuoteen. Lisäys ei perustu oppilasmäärän tai erityisen tuen oppilaiden määrän kasvuun. Kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu toteutuu.

 

Vaihtoehto 1

Tuntikehystyön tärkeimpiä periaatteita on kuntalaisten tasavertainen kohtelu. Valmistelluissa vaihtoehdoissa huomioidaan eri asioita. Vaihtoehto 1 on lähtenyt  siitä, että opetus on toteuttavissa pedagogisesti kestävillä ratkaisuilla. Vaikka vaihtoehdossa 1 kustannukset lisääntyvätkin, on kustannusten lisäämiselle pedagogiset perusteet.

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 2 huomioi eri puolilla kaupunkia asuvat kuntalaiset eri tavoin, koska tässä mallissa lisäys tuntikehykseen tehtäisiin aiemmin esitettyjen lisäksi kolmeen pieneen yksikköön. Vaihtoehto 2 tulisi aiheuttamaan koulutuspalveluiden talouteen merkittävän menolisäyksen ja aiheuttaisi nykyistäkin suuremman säästötarpeen koulujen toiminnalle tulevan talousarvion valmistelussa.

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 3 lisäisi kustannuksia nykyinen taloustilanne huomioiden kestämättömällä tavalla. Vaihtoehto 3 huomioi tasa-arvoisesti eri puolilla kaupunkia asuvat kuntalaiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen tuntikehyksen lukuvuodelle 2020 - 2021 vaihtoehto 1:n mukaisesti.

Päätös

Heikki Lindroos esitti Tiina Outilan ja Mari Jolangin kannattamana, että sivistyslautakunta päättää perusopetuksen tuntikehyksen lukuvuodelle 2020 - 2021 vaihtoehto 2:n mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa ja ne jotka ovat Heikki Lindroosin esityksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella sivistyslautakunta päätti yksimielisesti Heikki Lindroosin esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Ei 11 kpl 100%

    Nafisa Yeasmin, Marjatta Koivuranta, Markku Kallinen, Tiina Outila, Reetta Mustonen, Heikki Lindroos, Maija Pirttijärvi, Pertti Lakkala, Mari Jolanki, Antti Väänänen, Ari Paldan