Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Sivistyslautakunnan kokouspäivät syksy 2020

ROIDno-2020-203

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta vahvistaa syksyn 2020 kokouspäivät torstaisin seuraavasti:

13.8. klo 13.15. 
3.9. seminaari klo 9.00 ja kokous klo 13.15.
17.9. klo 13.15.
1.10. klo 13.15.
5.11. klo 13.15.
3.12. klo 13.15.  

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.