Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimusten raportointia

ROIDno-2019-3828

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi palveluhankintoja kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta. 

Ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa solmittujen sopimusten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä. Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin sivistyslautakunnalle sovitusti 30.4.2020 mennessä:

- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Rimpparemmi ry ja Pohjoinen Tanssin Aluekeskus
- Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
- Taito Lappi ry
- Sirkus Taika-Aika ry
- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.