Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vapaa-ajan palvelualueen sisäisen valvonnan raportti 2019 ja suunnitelma 2020

ROIDno-2017-866

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä varautuminen on tärkeä osa kunnan toimintaa. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 8.8.1 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä varautuminen mukaisesti: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutetaan kuntalain, valtuuston hyväksymän riskienhallintapolitiikan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen ja hallintosäännön mukaisesti.

Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. (Hallintosääntö § 91)

Parhaimmillaan valvonta toimii silloin, kun se edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien hallintaa sekä johtamista. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palvelualueella on laadittu sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2019 sekä sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy vapaa-ajan palvelualueen sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2019 sekä sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2020.

 

 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.