Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan päivitys

ROIDno-2018-446

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.12.2013 (§ 101) hyväksynyt varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan, joka on käytössä kolmen yksityisen perhepäivähoitajan, yhden yksityisen perhepäivähoitokodin ja 24 yksityisen päiväkodin palveluja ohjaavana asiakirjana. Sääntökirja on laadittu ohjeistamaan Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käyttöä.

Tiedepäiväkoti Pilke Kuukkeli aloittaa toimintansa 1.8.2020 ja tarjoaa myös vuorohoitoa ma-su klo 5.30-22.00 Vuorohoidon järjestämisen edellytykset ja käytännöt on syytä määritellä sääntökirjassa. Vuorohoidon järjestämistä koskevat kohdat on päivitetty sääntökirjan lukuun 7.7.

Varhaiserityiskasvatuksen rakenteellinen tuki on sääntökirjassa määritelly kertoimella 2,25. Palvelusetelitoimintaa aloiteltaessa vuonna 2014, varhaiserityiskasvatuksen palvelut oli rajattu kahteen käyntikertaan ja sen ylimenevät palvelut palvelun tuottaja tarpeen mukaisesti osti sovitun hinnan mukaisesti. Nykyisin palveluseteliyksiköillä on mahdollisuus saada varhaiserityiskasvatuksen erityisopettajien palveluja tarpeensa mukaisesti ilman erillisiä korvauksia. Lisäksi myös ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien palvelut ovat palveluseteliyksikköjen käytettävissä. Näin ollen kerroin tulee muuttaa 1.8.2020 alkaen 2,0. Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta korkeampaan kertoimeen ei ole pedagogista perustetta. Kerroin on yhdenmukainen kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa.

Sääntökirjaan on myös päivitetty kohtaan 8.8 palvelusetelin maksu poikkeusoloissa. Mikäli palvelun tuottaja lomauttaa henkilöstöä poikkeusolojen aikana, vähennetään maksettavien palvelusetelien määrää lomautettujen määrän suhteessa (sivistyslautakunta 29.4.2020 § 43).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut ja yksityiset palveluntuottajat