Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Lisävastuun määrittäminen - tiimin vetovastuu/koulukuraattori vakanssi 22977001 lukuvuodelle 2020-2021, 19.05.2020

Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
§ 5 Ounasvaaran lukion opinto-ohjaajien palkan tarkistamisen jatko, 06.05.2020

Koulunjohtaja Sairaalakoulu
§ 1 Tuntiopettajan määräaikainen virka 56400123 / Rovaniemen Sairaalakoulu, 07.05.2020
§ 2 Tuntiopettajan määräaikainen virka 56400143 / Rovaniemen Sairaalakoulu, 05.05.2020

Liikuntajohtaja
Alueidenkäyttöpäätös:
§ 4 Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kesällä 2020, 12.05.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 87 Kontrabasson sivutoimisen tuntiopettajan viran 56402004 täyttäminen, 29.04.2020
§ 88 Matalien vaskien sivutoimisen tuntiopettajan viran 56402005 täyttäminen, 29.04.2020
§ 89 Lyömäsoitinten päätoimisen tuntiopettajan viran 56402003 täyttäminen, 29.04.2020
§ 90 Rytmimusiikin lehtorin viran 39800005 täyttäminen, 29.04.2020
§ 92 Musiikin hahmotusaineiden lehtorin viran 33697001 täyttäminen, 12.05.2020
§ 94 Irtisanoutuminen vakanssi 16110032, 11.05.2020
§ 95 Irtisanoutuminen vakanssi 26320112, 12.05.2020
§ 99 Lukioiden työpäivä muutos lv:lta 2019-2020 lukuvuodelle 2020-2021, 15.05.2020
Muu päätös:
§ 84 Muutos perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin poikkeusolojen aikana, 23.04.2020
§ 85 Muutos taiteen perusopetuksen toteutttamistapaan ja opetussuunnitelmaan poikkeusolojen ajaksi, 23.04.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 86 Tutkimuslupa Helsingin yliopisto, 27.04.2020
§ 93 Tutkimuslupa Veera Kiviniemi, 08.05.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Ero kontrabasson äänenjohtajan toimesta (vakanssino 69310004), 30.04.2020
§ 21 Taidemuseon johtajan viran (vakanssi nro 33665002) sijaisuuden jatko, 07.05.2020
§ 22 Lapin maakuntamuseon johtajan avoimen viran (vakanssinro 72227001) hoito, 07.05.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 79 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170032 täyttäminen / Käpymetsän päiväkoti, 29.04.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 99 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran täyttäminen / Vaaranlammen päiväkoti, 24.04.2020
§ 100 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran täyttäminen / Muurolan ja Hirvaan päiväkodit, 12.05.2020
§ 108 Koulunkäynninohjaajien lomautus 2020-2021, 07.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.