Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin. Asiat esitellään kokouksessa:

- Koronaepidemian tilannekatsaus
- Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, kaupungin lausunto
- Riko-toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten kanssa tehtävään työhön. Hakemus jätetty oikeusministeriöön.
- Etsivään nuorisotyöhön lisäresursseiksi kouluetsiviä
- Sairaalakoulun terveyshaittaan liittyvä terveydensuojelulain mukainen määräys
- Etäopetuksen tilanne hyvä
- Työn keskeytykset 
- Varhaiskasvatuksen lasten määrät ja henkilöstön lomautukset
- Rovaniemi-apu aloittanut toiminnan
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti  toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.