Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 117
- Toimielinten sähköiset kokoukset

Pohjois-suomen hallinto-oikeuden päätös 13.3.2020, 00367/19/2208
- Virkasuhteesta johtuvaa palkkaa koskeva valitus

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.