Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kantelu iltapäivätoiminnan järjestämisestä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24