Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Esittelijä poisti asialistalta asian § 55: Oikaisuvaatimukset toimialajohtajan päätöksestä 1.4.2020 § 82 palkanmaksun keskeyttäminen vapaa-ajan palveluissa.

Lisäksi sivistyslautakunta päätti poistaa listalta seuraavat viranhaltijapäätökset: § 78, § 82, § 83 ja § 92, koska ne eivät kuulu sivistyslautakunnan toimivaltaan ja ne siirretään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti muilta osin.