Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kuntalaisaloite perusopiskelijoiden ruokailu/ruokakustannukset poikkeustilan aikana

ROIDno-2020-1032

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Oula Jumisko on lähestynyt seuraavalla kuntalaisaloitteella Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluita: “Korvata tai järjestää perusopiskelijoiden ruokailu/ruokakustannukset poikkeustilan aikana kaikille tasapuolisesti koko kunnan/kaupungin alueella. Ne opiskelijat jotka eivät ruokaa ole hakeneet niille järjestetään maksusitoumus paikallisiin elintarvikeliikeisiin. Tämä tulee hoitaa siitä asti kun poikkeustila on alkanut.” Oula Jumisko 

Rovaniemen kaupunki oli ensimmäisiä kuntia Suomessa, joka järjesti systemaattisen kouluruokatarjoilun myös etäopetuksessa oleville peruskoulujen ja lukioiden oppilaille. Koulutuspalvelut yhteistyössä ruokahuollon esimiesten kanssa päätyivät nopealla aikataululla eteentulleessa tilanteessa aloittaa etäkoululaisten kouluruuan jaon kouluilta mahdollisimman pian.

Ensimmäinen kouluruokakysely peruskoulujen oppilaiden huoltajille ja lukioiden opiskelijoille lähti koulutuspalveluista liikkeelle samana päivänä kuin valtioneuvosto otti käyttöön poikkeuslain ja antoi asetuksen etäopetukseen siirtymisestä eli 18.3.2020. Ensimmäinen kysely toteutettiin 18.3-19.3 välisenä  aikana ja etäopetuksessa olevien kouluruuan haku saatiin käynnistymään maanantaista 23.3.2020 lähtien. Ensimmäisen kyselyn perusteella ruoka-annoksia haettiin noin 800. Kyselystä tiedotettiin Wilmassa.

Valtioneuvosto päätti myöhemmin jatkaa etäopetusta uudella määräyksellä 13.5.2020 saakka, johon koulutuspalvelut reagoi uudella kouluruokakyselyllä tukeakseen ja sujuvoittaakseen perheiden arkea. Uusi etäopetuksessa olevien kouluruokakysely toteutettiin 3.-7.4.2020 välisenä aikana. Uuden kyselyn kautta saatujen tietojen mukaisia ruoka-annoksia alettiin jakaa kouluilta pääsiäisen jälkeen tiistaina 14.4.2020. Tällä hetkellä etäkoululaisten ruoka-annoksia noudetaan kouluilta päivittäin noin 1600 annosta. Uudessa kyselyssä oli mahdollista ilmoittaa kouluruuan haku myös muusta kuin omasta koulusta, erityisesti useamman lapsen perheet ja kauempana koulua käyvät valitsivat vaihtoehdoksi lähimmän koulun. Tällä turvattiin se, että kaikki perheen etäkoululaiset saavat kouluruuan samasta, itse valitsemastaan paikasta. Ihmiskontakteja tulee vähemmän ja ruuan hakeminen on mahdollista lähimmältä mahdolliselta koululta.

Rovaniemen kaupunki päätyi tarjoamaan etäopetuksessa olevien kouluruuan, jotta perheiden arki helpottuisi, vaikka valtioneuvosto ei sitä kunnilta edellyttänytkään. Myöhemmin, 14.4.2020, oikeuskansleri (OKV/622/1/2020) on täsmentänyt annettua säännöstä siten, että kuntien on tarjottava perusopetuslain 31§:n 2 momentissa säädettyä kouluruokailua siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista toteuttaa. Oikeuskansleri toteaa aikaisemman vastauksensa (OKV/518/1/2020) perusteella, että opetuksen järjestäjä voi esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä. Oikeuskansleri ei siis viittaa päätöksissään siihen, että opetuksenjärjestäjät olisivat poikkeusoloissa velvollisia järjestämään kouluaterian kaikille oppilaille ja opiskelijoille. Rovaniemen kaupunki tarjoaa mahdollisuuden kouluruokaan laajemmin kuin oikeuskanslerin päätös edellyttää. Kouluruoka on tarjolla kaikille heille, jotka sen muutoinkin päivittäin Rovaniemen kaupungin kustantamana saavat eli Rovaniemen kaupungin perusopetuksen koulujen ja lukioiden oppilaille. Ammattiin opiskelevien tai muiden kuin Rovaniemen kaupungin perusopetuksen koulujen oppilaille sitä ei ole tarjottu. Poikkeuksena on Kristillinen koulu, joka on halunnut ostaa kaupungilta ateriat omille koululaisilleen.  

Edellä mainitulla järjestelyllä turvattiin etäopetuksessa olevillekin mahdollisuus päivittäiseen, maksuttomaan, lämpimään ateriaan. Maksusitoumusten jakamista ei nähty vaihtoehdoksi, koska se ei välttämättä turvaisi lämmintä, tasapainoista ateriaa. Myöskään rahallisen korvauksen maksamista huoltajille ei nähty hyvänä vaihtoehtona, koska sekään ei vaihtoehtona takaisi lämmintä ateriaa ja ennakkotapauksen puuttuessa olisi verottajan toimesta mahdollisesti tulkittu verotettavaksi tuloksi. Maksusitoumuksen myöntäminen ja rahallisen korvauksen maksaminen olisivat olleet Rovaniemen kokoisessa kaupungissa myös hyvin työläästi toteuttavissa. Rovaniemen kaupungin päätös tarjota maksuton, lämmin kouluruoka päivittäin on myös taannut usean kaupungin oman työntekijän työn jatkumisen. 

Edellä kerrottua toimintatapaa on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin etäopetusta koskeva asetus on voimassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä olevan vastauksen Oula Jumiskon kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Opetuspäällikkö Katri Keisu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.53.