Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Nuorisoavustukset

ROIDno-2019-3803

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta julisti vuoden 2020 nuorisotoiminta-avustukset haettavaksi 29.2.2020 klo 16.00 mennessä. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8. Sivistyslautakunta on varannut vuoden 2020 talousarvioon yhteensä 25 000 euron avustusmäärärahan paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorisotoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksina esitetään jaettavaksi 20 300 euroa ja kohdeavustuksiin varataan 4 700 euroa.

Haettavat avustukset:

1) Toiminta-avustukset rovaniemeläisille nuorisoyhdistyksille 29.2.2020 mennessä.

2) Kohdeavustukset nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen ovat haettavina ympäri vuoden.

Nuorisotoiminta-avustusesitys perustuu pisteytykseen, jonka tavoitteena on tehdä avustusten jaosta tasapuolista ja helpottaa hakijoiden toiminnan arvioimista.

Määräaikaan 29.2.2020 klo 16.00 mennessä saapui kymmenen hakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisotoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen mukaisesti. Nuorisotoiminta-avustusten yhteissumma on 20 300 euroa vuonna 2020. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet tulee olla toimitettuna nuorisopalveluihin 30.6.2020 mennessä. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Evilla Lumme ja nuorisovaltuuston edustaja Samu Nukarinen poistuivat esteellisenä sähköisestä kokouksesta ja Google Meet videokokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15.28 - 15.32.

Nuorisopalveluiden esimies Nella Sepäheimo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Evilla Lumme ja Samu Nukarinen (hallintolaki 28 § kohta 5) 

Tiedoksi

Avustusta hakeneet