Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (läh.6567/19) kunnallisvalituksesta/hallintoriidasta (dnro.01917/19/2208)

ROIDno-2017-4043

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lautakuntaa antamaan lausunnon palkkasaatavaa koskevasta kunnallisvalituksesta / hallintoriidasta (liite 1).  

Liite 2 , lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa lausuntonsa oheismateriaalina olevan liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus