Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (läh.1363/20) kunnallisvalituksesta (dnro.01024/19/2208).

ROIDno-2018-2546

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on varannut kaupungille tilaisuuden antaa lausunto palkkariitaa koskevaan asiaan (dnro.01024/19/2208) annetun lisäselvityksen johdosta (liite 1). Nyt varattu mahdollisuus liittyy kunnallisvalitukseen, josta hallinto-oikeuden aiemmin tekemään lausuntopyytöön (liite 2)  on annettu lausunto (liite 3).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa lausuntonsa oheismateriaalina olevan liitteen 4 mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus