Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua. Pöytäkirja julkaistaan perjantaina  30.4.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle Reetta Mustosen.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Marjatta Koivurannan ja varalle Evilla Lumpeen.