Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Liikuntajohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Ylikylän monitoimitalon lähiliikuntapaikan rakennuttajan hankinta, 16.04.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 67 Lapin musiikkiopiston virastomestarin toimen 66300001 täyttäminen, 24.03.2020
§ 68 Kuvataidekoulun opettajan viran 37230003 täyttäminen, 26.03.2020
§ 70 Lehtorin viran 28420014 täyttäminen Ounasvaaran lukio, 02.04.2020
§ 75 Koulukuraattorin toimen 22977010 täyttäminen, 07.04.2020
§ 77 Koulukuraattorin toimen 22977012 täyttäminen, 07.04.2020
§ 81 Koulupsykologin viran 41790011 täyttäminen, 21.04.2020
§ 83 Luokanopettajan viran 28433003 täyttäminen määräaikaisesti lukuvuodelle 2020-2021,​ Ounasjoen peruskoulu , 21.04.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 74 Tutkimuslupa/Tuomas Kesti, 07.04.2020
§ 79 Tutkimuslupa Laura Pallari, 16.04.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 15 Striimauskaluston hankinta, 01.04.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon varajohtajat, 23.03.2020
§ 16 Kirjastovirkailijan toimeen vakinaistaminen/20010018, 02.04.2020
§ 17 Ero apulaiskirjastonjohtajan (vakanssi nro 72131002) virasta, 14.04.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 73 Vakinaistaminen erityisavustajan toimeen nro 39407037 / Mustikkaharjun päiväkoti, 02.04.2020
§ 74 Vakinaistaminen erityisavustajan toimeen nro 39407164 / Lapinrinteen päiväkoti, 02.04.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 91 Ruokolammen päiväkodin irtokalusteiden hankinta, 15.04.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 66 Palveluesimiesten varahenkilöiden tehtäväpalkan määrittäminen , 23.03.2020
§ 71 Siirtopäätös vakanssi 45670014, 23.03.2020
§ 79 Kirjastovirkalijan toimen vakinainen täyttölupa/20010018, 01.04.2020
§ 86 Musiikkiopisto täyttölupa musiikin hahmotusaineet, 07.04.2020
§ 88 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden vastuukirjaajat, 07.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat virannhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää että sivistyslautakunta ei käytä otto-oikeutta päätöksiin. Lisäksi sivistyslautakunta päättää poistaa listalta seuraavat viranhaltijapäätökset: § 78, § 82, § 83 ja § 92, koska ne eivät kuulu sivistyslautakunnan toimivaltaan ja ne siirretään kaupunginhallituksen käsittelyyn.