Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Yksityisten päiväkotien henkilöstölomautusten vaikutus palvelusetelien maksuun

ROIDno-2020-1281

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan mukaan palvelun tuottajalle maksetaan palveluseteliä palvelusetelipäätöksen mukaisesti niin kauan kuin lapsella on voimassa oleva sijoitus. Näin siis myös siinä tapauksessa, että lapsi on pois syystä tai toisesta kokonaisen kuukauden. Palvelusetelin arvo (yli 3 v: 833,23 €) koostuu asiakkaan omavastuuosuudesta (=asiakasmaksu) ja kaupungin maksamasta palvelusetelistä. 

Pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa suuri osa vanhemmista on toiminut valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan, eli hoitavat lapsensa kotona. Palveluseteliyksiköissä on ollut paikalla keskimäärin 22 % lapsista. Yksiköiden välillä on jonkin verran vaihteluita. Lähes kaikissa yksiköissä henkilöstömäärä on huomattavasti suurempi, kuin mitä paikalla olevien lasten määrä edellyttää. Tämän vuoksi henkilöstöä on lomautettu useissa yksiköissä.

 Lomautusten myötä yritysten henkilöstömenot vähenevät. Kun palvelun tuottaja lomauttaa työntekijöitä, on kaupungin vähennettävä samassa suhteessa palvelusetelin maksuja. Lisäksi on huomioitava, että esimerkiksi lasten ateriakulut vähenevät lasten poissaolojen myötä. Mikäli palvelusetelit maksetaan täysimääräisinä, voi syntyä tilanne, jossa maksetaan palvelusta, jota ei tosiasiallisesti tuoteta. Tällöin tuottajalle ei kuitenkaan muodostu palvelusetelillä katettavia kuluja.

 Palvelusetelien vähennykset on tehtävä niin, että palvelun tuottajalle jää mahdollisuus toimia, maksaa kiinteät kulut ja jäljelle jäävän henkilöstön palkkakulut. Palvelusetelien vähennykset tehdään lomautettavien henkilöiden määrän suhteessa lasten määrään. Palvelusetelin enimmäismäärästä huomioidaan henkilöstökulujen osuus (67%) sekä yksikön keskimääräinen asiakkaan omavastuuosuus. Lisäksi huomioidaan säästö ateriakuluissa. Lomautuksista johtuvat vähennykset tehdään takautuvasti kuukausittain 1.4.2020 alkaen. 

 Huhtikuussa lomautusten määrän perusteella talousvaikutus on noin 192 000 €. Talousvaikutus vaihtelee kuukausittain riippuen lomautettavien henkilöiden määrästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää vähentää palvelusetelien maksettavaa määrää yllä mainituin periaattein takautuvasti 1.4.2020 alkaen lomautusten päättymiseen saakka.

Päätös

Markku Kallinen esitti Nafisa Yeasminin ja Mari Jolangin kannattamana, että palveluseteleitä ei peritä taannehtivasti takaisin ja vähennysperiaate viedään sääntökirjaan ja tulee voimaan 15.5. jolloin yrityksillä on riittävästi aikaa tehdä tarvittavat laskelmat asian suhteen.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa ja ne jotka Markku Kallisen esityksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että enemmän ääniä sai toimialajohtajan pohjaesitys.

Timo Tolonen esitti Maija Pirttijärven kannattamana muutoin pohjaesityksen mukaisesti, mutta muutoksella, että sivistyslautakunta päättää vähentää palvelusetelien maksettavaa määrää mainitun periaattein 1.5. alkaen eikä takautuvasti 1.4. alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa ja ne jotka Timo Tolosen esityksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista (11) Ei -ääntä eikä yhtään Jaa -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksien perusteella sivistyslautakunta päätti Timo Tolosen ehdotuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta piti tauon klo 15.00 - 15.10 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Äänestystulokset

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut, Varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjät