Sivistyslautakunta, kokous 4.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Lisäksi todetaan, että esittelijänä toimii vs. toimialajohtaja, hallintopäällikkö Risto Varis.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hallintopäällikkö vs. toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti muutoksella, esittelijä poisti esityslistalta asian § 34: Perusopetuksen 7-9 lk opetuksen siirtäminen etäopetukseen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.