Sivistyslautakunta, kokous 4.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Nafisa Yeasmin ja varalle Reetta Mustosen.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 9.3.2021. 

Pöytäkirja julkaistaan 4.3.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Reetta Mustosen ja varalle Jussi Nikulan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.