Sivistyslautakunta, kokous 4.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Riitta-Maija Hokkasen ja varalle Heikki Lindroosin.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään  6.4..2022  Pöytäkirja julkaistaan  6.4.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Riitta-Maija Hokkasen ja varalle Pirita Nenosen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.