Sivistyslautakunta, kokous 4.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kulttuuripalkinnot 2020

ROIDno-2020-2324

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslalutakunta on käsitellyt kulttuuripalkinnot 2020 kokouksessaan § 107. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen muutoksenhakuohje joten asia käsitellään uudelleen.

Rovaniemen kaupunki on jakanut taide- ja kulttuuripalkintoja vuodesta 1964 lähtien. Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteisiä kulttuuripalkintoja jaettiin vuosina 1996 - 2005. Yhdistyneen kaupungin kulttuuripalkintoja on jaettu vuodesta 2006 alkaen.

Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla.

Kulttuuritekopalkintojen (2) saannin perusteena on erityinen ponnistus kulttuurin alueella kuluneen vuoden aikana. Palkinnon voi saada vuoden aikana tehdystä tai esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut kaupungin kulttuurielämää. Kulttuuritekopalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuritekopalkinnolla. Sivistyslautakunta voi halutessaan myöntää kulttuuritekopalkinnon myös Rovaniemen kaupungin tunnettuuden edistämisestä. Tällöin ei edellytetä, että palkittava on kirjoilla Rovaniemen kaupungissa.

Sivistyslautakunta pyysi kuntalaisilta perusteltuja ehdotuksia kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajista. Ehdotuksia pyydettiin toimittamaan sähköisesti 27.7. mennessä.

Sivistyslautakunta sai yhteensä 75 ehdotusta, joista useat sisälsivät sekä kulttuuripalkinto- että kulttuuritekoehdotuksia. Kulttuuripalkintoehdotuksia vastaanotettiin 72 kappaletta ja kahteen kulttuuritekopalkintoon jätettiin 39 ehdotusta. Aiemmin palkitut löytyvät osoitteesta: rovaniemi.fi/kulttuuripalkinnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2020 kulttuuripalkinnon saajaksi Piste Kollektiivin, kulttuuritekopalkintojen saajiksi Kotimuseotalo ja kesäkahvila Liinan ja Kulttuuriyhdistys Valsa ry - Ilmastonmuutos - Kuumempaa hottia - näyttelysarjan.

Päätös valituista julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Valitut