Sivistyslautakunta, kokous 4.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Multa osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.

Pöytäkirja julkaistaan maanantaina 7.9.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Sakke Rantalan ja varalle Timo Tolosen.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Lindroosin ja varalle Antti Väänäsen.