Sivistyslautakunta, kokous 4.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Vuoden liikuntateko- tai tapahtuma vuonna 2019

ROIDno-2017-815

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on käsitellyt vuoden liikuntateko- tai tapahtuma vuonna 2019 kokouksessaan 13.8.2020 § 109. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen muutoksenhakuohje, joten asia käsitellään uudelleen.

apaa-ajanlautakunnan hyväksymien kriteereiden (Vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, § 31) mukaan vuoden liikuntateko- tai tapahtuma valitaan seuraavasti:

1. Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt liikuntamuodon tai -ryhmän toimintaa.

2. Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä.

3. Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi.

4. Vuoden liikuntateoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain kerran.

5. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden liikuntateosta ja -tapahtumasta. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

6. Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Ehdotus: Vuoden 2019 liikuntateko tai -tapahtuma on Power Cup -turnaus.

Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.

Merkittiin, että Mari Jolanki ja Markku Kallinen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palkinnonsaaja