Sivistyslautakunta, kokous 4.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Vuoden nuorisoteko 2020

ROIDno-2017-821

Valmistelija

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen esimies, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on käsitellyt nuorisoteko palkinnot 2020 kokouksessaan 13.8.2020 § 111. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen muutoksenhakuohje, joten asia käsitellään uudelleen.

Vuonna 2012 nuorisolautakunta on päättänyt perustaa vuoden nuorisotekopalkinnon. Yksi palkinnon perustamiseen johtavista syistä oli nuorisotyön ja toimijoiden näkyvyyden lisääminen Rovaniemellä. Vuoden nuorisoteon valinnan/nimeämisen perusteina ovat seuraavat kriteerit:

1 Teko,​ joka on edistänyt nuorisotyötä Rovaniemellä.

2 Yksittäisen henkilön,​ ryhmän tai järjestön tekemä työ nuorten hyväksi.

3 Valitun teon/henkilön voi valita vain yhden kerran.

4 Esityksiä voivat tehdä nuorisotyön kentällä toimivat tahot,​ vapaa-​ajanlautakunnan jäsenet,​ nuoret sekä muut nuorisotyöstä kiinnostuneet kuntalaiset.

5 Palkintona rahapalkinto.

Sivistyslautakunta pyysi perusteltuja ehdotuksia vuoden 2020 nuorisotekopalkinnon saajasta. Ehdotuksia vastaanotettiin Otakantaa.fi palvelussa sekä sähköpostitse ajalla 1.5. - 6.8.2020. 

Sivistyslautakunnalle osoitettiin 7 ehdotusta (tilanne 4.8).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Ehdotus: Vuoden nuorisotekopalkinto 2020 myönnetään Turbojonneille.

Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivien yhteydessä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Nuorisopalvelut