Sivistyslautakunta, kokous 4.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Vuoden seuratoimitsija vuonna 2019

ROIDno-2017-815

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on käsitellyt  vuoden seuratoimitsija vuonna 1029 kokouksessaan 13.8.2020 § 108. On havaittu, että pöytäkirjalla on ollut virheellinen muutoksenhakuohje, joten asia käsitellään uudelleen.

apaa-ajanlautakunnan päättämien kriteereiden (Vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, § 31) mukaan vuoden seuratoimitsija valitaan seuraavasti:

1. Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä urheiluseurassa tai liikuntayhdistyksessä.

2. Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta henkilöstä. Sivistyslautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta.

3. Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran.

4. Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Ehdotus: Vuoden seuratoimitsija 2019 on Jarno Mustonen.

Päätös valinnasta julkistetaan palkitsemistilaisuudessa Rovaniemi-päivänä Rovaniemen kirjastossa maanantaina 7.9.2020 klo 12.00.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palkinnonsaaja