Sivistyslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 

Päätös

Sivistyslautakunta totesi, että kokous pidetään etäkokouksena ja hyväksyi toimialajohtajan esityksen.