Sivistyslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 137 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Heikki Lindroosin ja varalle Pirita Nenosen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.10.2021.  Pöytäkirja julkaistaan  12.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.