Sivistyslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 138 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022 (tarkistettu esitys)

ROIDno-2021-2388

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 määrärahakehykseksi esitetään 411,93 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,22 miljoonaa euroa vuonna 2022. Investointikehys asetetaan 28,42 miljoonaan euroon. Talousarviovalmistelun keskeinen tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Tällä hetkellä toimintamenot kasvavat tulorahoitusta voimakkaammin. Vuoden 2022 talousarviossa pysyminen ja tasapainon saavuttaminen tulevien vuosien aikana edellyttää monen tyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen 24.5.2021 § 194 hyväksymässä vuoden 2022 talousarvion suunnitteluohjeessa on asetettu toimielinkohtaiset määrärahakehykset.

Sivistyslautakunnan määrärahakehys vuodelle 2022 on 141,27 miljoonaa euroa.

M€ KEHYS 2022
Tarkastuslautakunta 0,26
Kaupunginhallitus 0,48
Perusturvalautakunta 240,26
Sivistyslautakunta 141,27
Elinvoimalautakunta 22,57
Ympäristölautakunta 7,09
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 411,93

 

Sivistyslautakunnan esitys alustaviksi palvelualuekohtaisiksi määrärahoiksi:

M€ TAE2022
Varhaiskasvatuspalvelut 48,53
Koulutuspalvelut 74,56
Vapaa-ajan palvelut 18,18
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 141,27

Esitys on kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen mukainen. Määrärahat yhteensä on sivistyslautakuntaa sitova. Palvelualuekohtaiset määrärahat tarkentuvat käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelma tulee suunnitteluohjeen mukaisesti hyväksyä viimeistään 31.12.2021. Tarvittavat maksujen korotukset palvelualueilla tehdään joko vuoden tai viimeistään lukuvuoden alusta.

 

Sivistyslautakunnan esitys investointikehykseksi:

M€ TAE2022
Liikunta- ja kulttuuripaikat 0,05
Keskuskenttä 0,35
Ounashalli 0,17
Kirjastoauto 0,48
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1,05

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2022 talousarvion. Sivistyslautakunnan määräraha vuodelle 2022 on 141,27 miljoonaa euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.
 

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 194 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2025 suunnitteluohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2022. Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.6.2021 mennessä. Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2022 talousarviota kokouksessaan 29.6.2021 § 89.

Suunnitteluohjeessa Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 määrärahakehykseksi esitettiin 411,93 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi ollut 7,2 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Tällä hetkellä toimintamenot kasvavat tulorahoitusta nopeammin. Vuoden 2022 talousarviossa pysyminen ja talouden tulevina vuosina tasapainoon saattaminen edellyttää monen tyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä.

Sivistyslautakunnan alaisiin palveluihin on kohdistunut vuoden 2021 aikana huomattavaa palvelutarpeen kasvua etenkin varhaiskasvatuspalveluissa. Palvelutarpeen kasvu heijastuu myös vuodelle 2022. Lisäksi kokonaiskuva vuodesta 2022 on tarkentunut edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen. Uusia palveluja tai toimintoja ei ole lisätty, vaan kohonnut määrärahatarve kumpuaa olemassa olevasta rakenteesta.  

Alustavat palvelualuekohtaiset määrärahat ovat seuraavat:

M€ TAE2022
Varhaiskasvatuspalvelut 49,35
Koulutuspalvelut 75,20
Vapaa-ajan palvelut 18,25
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 142,80

Palvelualuekohtaiset määrärahat tarkentuvat käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelma tulee suunnitteluohjeen mukaisesti hyväksyä viimeistään 31.12.2021.

Sivistyslautakunnan esitys investointikehykseksi:

M€ TAE2022
Liikunta- ja kulttuuripaikat 0,07
Ounasvaaran liikuntapuisto 0,05
Keskuskenttä 0,35
Ounashalli 0,15
Kirjastoauto 0,48
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1,10

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunnan tarkistettu määrärahaesitys vuodelle 2022 on yhteensä 142,80 miljoonaa euroa ja investointiesitys 1,10 miljoonaa euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi taoimialajohtajan esityksen.