Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Sanna-Maija Laiho esitteli varhaiskasvatuksen Laatukäsikirjaa sekä laatukyselyn tuloksia
- Koronatilanne
- Palveluintegraatio projekti
- Investoinnit
- Sivistyslautakunnan joulukuun kokouspäivän muutos: 3.12. 2020 sovittu kokous siirretään pidettäväksi torstaina 10.12.2020 klo 12.00
- Kirjastoauton hankinta
- Wirtaa taiteesta hanke

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.