Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kuntalaisaloite koulujen käsityöluokkien vapaa käyttö

ROIDno-2020-2227

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Johannes Aholan kuntalaisaloite:
“Esitän, että Rovaniemelläkin aloitetaan samanlainen koulujen käsityöluokkien vapaa käyttö kuin Helsingissä oheisen uutisen mukaan (ks. linkki).” https://yle.fi/uutiset/3-11408276

Aloitteen tekijä ehdottaa, että Helsingin tapaan Rovaniemen koulujen käsityötiloja voisi käyttää ilmaiseksi siten, että tilojen käytöstä sovittaisiin ennakkoon varaamalla. Hankkeeseen tulisi palkata vähintään yksi määräaikainen puutyönohjaaja, jonka tehtävänä on työn valvominen ja nikkaroijien perehdyttäminen työtilojen koneisiin ja laitteisiin. Opetusta ei kuitenkaan olisi luvassa, eli jonkinlainen suunnitelma ja käytännön osaaminen on hyödyksi, varsinkin jos aikoo toteuttaa hieman vaativampia töitä. Rahaa tulisi varata toimintaa valvovan tai ohjaavan henkilön palkkaamisen lisäksi myös lisääntyviin siivouskuluihin ja laitteiden korjaamiseen sekä uusiin laitehankintoihin käyttöasteen kasvaessa.

Koulutuspalveluiden näkökulmasta aloitteella on hyvä tavoite, joka tukee myös käsityön tehtävää oppiaineena ohjata oppilaita mm. kokonaisen käsityöprosessin hallintaan ja harrastuneisuuden tukemiseen. Koulutuspalveluiden perusopetuslain mukainen tehtävä on kuitenkin tarjota opetussuunnitelman mukaista käsityön opetusta oppivelvollisuusikäisille lapsille. Kaikki lisäresurssi on kohdennettu koulutuspalveluissa juuri tämän velvoitteen toteuttamiseen.

Koulutuspalveluiden mielestä aloitteeseen sisältyy monia kannatettavia näkökulmia, mutta kustannussyistä se ei voi olla perusopetuksen toteuttamaa. Perusopetusta järjestetään jo nyt Lapin ja koko maan keskiarvoa alhaisemmilla kustannuksilla ja esimerkiksi oppimisen tuen toimenpiteitä on toteutettu opetusministeriön harkinnanvaraisten avustusten avulla. Lisäksi kaupungin tiukassa taloustilanteessa on jo nyt jouduttu karsimaan koulun ydintehtävään liittyviä kustannuksia esimerkiksi opetuksen tuntimäärää vähentämällä, joten aloitteen sisältämää toimintaa ei voida toteuttaa koulutuspalveluiden talousarvion puitteissa.

Mikäli toiminnalle voidaan osoittaa jokin muu rahoitusmahdollisuus, koulutuspalvelut on mielellään mukana yhteistyössä. Peruskoulujen käsityön opetuksen lisäksi Rovaniemen kaupunki tarjoaa edelleen kansalaisopiston toiminnan kautta mahdollisuuden ohjattuun käsityöharrastukseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn kansalaisaloitteeseen. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Johannes Ahola, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.